Agenda skupa

Mesto održavanja: Svečana sala Građevinskog fakulteta

Satnica Prezentacije
10:00 - 12:00 Otvaranje skupa
Branko Božić, dekan Građevinskog fakulteta
Branislav Bajat, šef Katedre za geodeziju i geoinformatiku
Moderator: Željko Cvijetinović
Nastava i nauka iz GIS-a na Građevinskom fakultetu
Željko Cvijetinović, Građevinski fakultet
Milan Kilibarda, Građevinski fakultet

Nastava i nauka na Univerzitetu u Beogradu
Ranka Stanković, Rudarsko-geološki fakultet
Sanja Stojković, Geografski fakultet
Boris Radić, Šumarski fakultet
12:00 - 12:30 Pauza za kafu i poster sesija
12:30 - 14:00 Komercijalna GIS rešenja
Moderator: Branislav Bajat
Applying Geography Everywhere
Vojkan Gajović, GDi GISDATA

Primena GNSS i BAS za prikupljanje podataka za GIS
Ljubiša Adžemović, Livona

Korišćenje GIS tehnologije za razvoj i implementaciju integrisanih poslovnih informacionih sistema i servisa
Igor Nedeljković, MapSoft

Moderne tehnologije i senzori za masovno prikupljanje podataka
Goran Stepanović, Vekom Geo
14:00 - 15:00 Pauza za ručak
15:00 - 16:15 GIS projekti
Moderator: Željko Cvijetinović
Centralna geotopografska baza podataka Republike Srbije u razmeri 1:25 000
Siniša Drobnjak, Vojnogeografski institut

Napredni infrastrukturni GIS u JKP Gornji Milanovac
Miloš Milićević, Livona
Biljana Grujović, JKP Gornji Milanovac

Geografski informacioni sistem zelenih površina grada Beograda
Ljiljana Tubić, JKP Zelenilo
Vladan Stanojević, JKP Zelenilo

Primena GIS-a za definisanje zona specijalizovane dostave
Sandra Kozomara, JP Pošta Srbije
16:15 - 16:30 Pauza za kafu
16:30 - 17:15 GIS projekti - nastavak
Moderator: Branislav Bajat
Prostorni informacioni sistem za poljoprivredu
Borislav Brunet, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Integracija GIS i LBS sistema sa poslovnim informacioninom sistemima - primeri kompanija DIS, Centar za reciklažu, Timocom
Miloš Vojinović, MapSoft
Goran Rakić, DIS

BEWARE (BEyond landslide aWAREness) WEB GIS portal o klizištima
Ranka Stanković, Rudarsko-geološki fakultet

VIDEO


Sponzori


Organizacioni odbor


  • V. Prof. dr Branislav Bajat, dipl. inž. geod.
  • Doc. dr Željko Cvijetinović, dipl. inž. geod.
  • Doc. dr Milan Kilibarda, dipl. inž. geod.
  • Asist. Momir Mitrović, dipl. inž. geod.
  • Asist. Uroš Đurić, dipl. inž. geol.
  • Asist. Stevan Milić, dipl. inž. geod.
  • Asist. Nenad Brodić, dipl. inž. geod.
  • Asist. Aleksandar Sekulić, dipl. inž. geod.

Linkovi